Преди години, един от основните екологични проблеми, свързан с тубите за паста за зъби беше, че те просто не подлежат на рециклиране. Това се дължи на финия алуминиев слой в самите туби, който предпазва аромата и активните съставки от изветряване по време на дългия срок на годност на продукта. Тази алуминиева бариера е неизменна част от производството на туби за пасти за зъби, което прави рециклирането на 400 милиона туби невъзможно и те продължават да съществуват под една или друга форма.

Това не е всичко. Най-често срещаните пластмасови материали в индустрията за грижа за устната кухина се извличат от вкаменелости, които са ограничени ресурси и производственият процес, както всички знаем, е много замърсяващ. Количествата петрол намаляват, като само 1/4 от текущото потребление се осигурява чрез добив. Нарастващите опасения на потребителите и правителственото законодателство относно пластмасата и отпадъците са повратните точки, които трябва да накарат компаниите да реорганизират своето производство.

Като иноватори в сектора, ние от Nordics решихме да разгледаме в детайли стандартния начин на производство на тубите и да се опитаме да намерим решение за този проблем. В края на 2020 г. компанията представи първата си туба за паста за зъби, изработена изцяло от биопластмаса (полимеризирана захарна тръстика). Т.нар. биопластмаси използват възобновяеми растителни ресурси като картофи, растителни мазнини и масла, царевично нишесте, целулоза от дървета и слама при производството си.

Ние използваме 100% захарна тръстика за производството на тубите си за паста за зъби. Полиетиленът от захарна тръстика има същите свойства като нефтохимическия полиетилен, което означава, че запазването на вкуса, влагата, плътността и ефектите на пастата са ефективно защитени.

Друго много важно предимство на биополимерите е, че те имат наистина нисък отпечатък на CO2. Причините за това са
1) те предотвратяват добива на петролени продукти от Земята
2) захарната тръстика естествено „изсмуква“ големи количества CO2 от атмосферата.
Така общият набор от емисии на парникови газове, драстично намалява при използване на такъв тип ежедневни продукти в опаковки от биопластмаси.
Бразилската химическа група Braskem твърди, че, използвайки своя специален метод за производство на полиетилен от захарна тръстика, етанолът „улавя“ 2,15 тона СО2. Ако старите туби от биопластмаси се рециклират надлежно, потребителите биха могли да затворят производствения кръг и ние всъщност обръщаме ефекта от глобалното затопляне.

Биопластмасата не означава непременно, че е компостируема или биоразградима. Вижте разликите в 3-те общи категории по-долу:

1.Био-базирана/възобновяема и небиоразградима пластмаса
2.Био базирана/възобновяема и биоразградима пластмаса – опаковката на паста за зъби на Nordics попада в тази категория
3.Биоразградима пластмаса на основата на невъзобновяеми източници

Използването на биопластмаса в опаковките на паста за зъби е много важна стъпка за масово намаляване на пластмасовите отпадъци, завършващи в сметищата и океаните.
Горди сме, че най-накрая успяхме да представим възможността за създаване на затворен потребителски цикъл за широката публика. В идеалния случай, при рециклиране, материалът, инвестиран в производството на една опаковка, ще запази основните си характеристики и ще продължава да участва в производствения процес и за вбъдеще.